Menu Sluiten

Proklamatierede 2024

Ver, Prins Job 1e, beij de gratie van der Road van Illef, Prins van de Breuzelère 2024.

Ridder in de orde van de Teutevègere,
Groeëtvorst va de Mechelbeeklaan bis an d’r Pappesjweag en de rest va Mechele,
Besjermheer van ut Benthe, mieng prinses,
Oudste telg van d’r Hans en ut Corinne,
Groeëte broor van d’r Pim, 
Topschutter van ut tweijde va RKMVC,
Koene Ridder van u staale ross zoewel op d’r weag es in d’r busj,
Ieërelid va d’r Mechelse fanclub va Bayer Leverkusen en Ajax,

An alle die dit zulle zieë, huuüre of leaze: ALAAF!

Zoeë is ut dat ver in uvverweaging genoame en besjloate hent:

Artikel éé: 

Ver hent lang moage dreume en ver zunt ech hieel erg vroeë, 
Want leef luuj va Mechele dit joar moag d’r ut mit os es Prinsenpaar doeë.

Artikel Tweij:

Ver drinke os ee op e sjun en lang carnavalsseizoen, 
En dizze zomer wead ut tweijde va RKMVC mit mich als topscoorder kampioen.

Artikel Drîj:

Mieng prinses ut Benthe woar vreuger al jeugdprinses i Wilder, 
Ut is noe waal al get ouwer mer viert mit os i Mechele ieëder heller es wie milder.

Artikel Veer:

Ver sjlunt dit joar ging polonaise uvver, ver lope veurop, geave volle gaas en gunt mit uch flink broeze. 
Ver hotte os neet in, juus wie de jonge van Bayer Leverkusen.

Artikel Vunnef:

Ver hent dit joar eindelijk u hoes gegoole noa joare zitte hope, 
Kumpt ut och nog good oet dat went ver mit de carnavalsdaag noa heem weade gebraat durch d’r Minister Sjuul u alling nog mer de sjtroat uvver hoft te lope.

Artikel Zès:

Wat sjteet ut toch good d’rop, ut Benthe es mieng droom Prinses.

Artikel Zuvve:

Ver zunt allebei gear in d’r Peadsjtaal te vinge, 
Ut Benthe vur de Pead en ich vur anger Dinge 🍻

Artikel Ach:

Op u zadel zit ver durch t joar geer, 
Mer ut pead en de fiets ruil ver noe mit alle liefde in vur u good glaas beer.

Artikel Nuung:

Hent vèr mit die 3 dul daag sjun, vies of gee weâr, 
Ut makt os niks oet, vèr gunt wie inge richtige Breuzelèèr.

Artikel Tieën:

Vur alle luuj die polonaise lope of die leever a gen teek sjtunt, 
Ver wille dat mit die Karnavalsdaag, went ver prooste, alle glaazer de loet i gunt. 
Zontheed. 

Artikel Illef:

Zo, noe han ich genog gebreuzeld, doarum sjleete v’r noe aaf, 
Mit u 3 moal kreftig: 

MECHELE ALAAF! BREUZELÈRE ALAAF! CARNAVAL I MECHELE ALAAF! 

Prins Job d’r 1e                                                 President André