vlagBitste Breuzelère,
2021… ging zitting, ging receptie, ging kingerzitting, ginge lempkesoptocht, ginge kingeroptocht, ginge groeëte optocht, ginge carnavalsdieënsdig en alle angere sjieke carnavalsactiviteiten i gen durp wat ver motte goe misse…
Mer ver es CV de Breuzelère vinge dat ver dit joar neet gans an os vurbeij motte loate goeë!
Ver zunt op ut idee gekoame um dit joar de vaan oet te hange!
Van Carnavalszamstig bis Eschgostig!
En wie sjiek zow dat zieë went dat ing MECHELSE carnavalsvlag is!
Doarum hent ver de heng inee gesjloate mit de (Mechelse) jonge va All in One Reclame en gunt ver ing Mechelse carnavalsvlag loate make!
Gewoon roeëd, geal, greun, mer dan mit ut Breuzelère logo derop!
Dis vlag(ge) kin der da op onze website besjtille of via ozze flyer (dea der binnekot op de mat kriet).
En de vaan geet €15,- per sjtuk koste.
Besjtil VUR 24 januari en krieg de vlag op carnavalsvriedig heem gebraat!
De vlag(ge) weade coronaproof beij uch heem bezurgt!
Dus leef luuij, sjaf uch ing vlag aa, hang dis van carnavalszamstig bis eschgostig boete en loat zieë dat der carnavaliste zut, ondanks dat ver ut neet kinne viere dit joar!
Mechele ALAAF!

Klik um te besjtille.