Elk jaar in november komen de Breuzelère bij u aan de deur voor de donateursactie van onze vereniging. Door de Covid-19 pandemie vinden wij dit momenteel niet verantwoord. Uw hulp kunnen wij natuurlijk wel hard gebruiken, om zodra het kan weer carnavalsactiviteiten te organiseren in Mechelen. Met uw bijdrage bekostigen wij onder andere het onderhoud en de stalling van de Prinsenwagen, de organisatie van de carnavalszitting en de carnavalsoptochten. De organisatie van carnaval in Mechelen is alleen mogelijk met uw financiële steun. Wij hebben daarom huis- aan huis een flyer bezorgd als alternatief voor de donateursactie. Uw bijdrage kunt u op drie manieren doen:

  1. U kunt dit jaar uw bijdrage overmaken op ons bankrekeningnummer: NL82RABO0132294648 ten name van stichting C.V. de Breuzelère.
  2. Het is mogelijk om een uw bijdrage in een gesloten enveloppe bij onze penningmeester in de bus te doen op het adres: Burgemeester Pappersweg 41.
  3. U kunt hier de QR-code scannen om uw bijdrage over te maken.donateursactie

Met uw steun hopen wij spoedig weer carnavalsactiviteiten in Mechelen te kunnen organiseren, zodra de Covid-19 maatregelen dit weer toelaten. Daarbij hebben wij ook alvast een “save the date” voor u. Op 2 en 3 februari 2022 zijn we voornemers om een nieuwe, smakelijke carnavalsactiviteit te organiseren samen met de Geulhof genaamd “Breuzelè en Peuzele”. Noteer deze datums alvast in uw agenda en volg onze website (www.breuzelere.nl), Facebookpagina en de weekbladen voor meer informatie.

 

 

Het Prinsenpaar, Bestuur en leden dank u voor uw financiële ondersteuning en wensen u bovenal een goede gezondheid toe.