About André Peelen

Posts by André Peelen:

In Memoriam

Jo ScheepersCarnavalsvereniging de Breuzelère uit Mechelen heeft op 7 december geheel onverwachts en veel te vroeg afscheid moeten nemen van hun lid, onderscheiden in de Orde van Verdienste, Jo Scheepers.

Jo werd in 2008 samen met zijn echtgenote Monique, Prins en Prinses van de Breuzelère en werd hierna een trouw en zeer gewaardeerd lid van de Breuzelère.

Jo was echter al jarenlang met zijn carnavalshart betrokken bij de Breuzelère als uitbater van café zaal De Mechel en als verenigingsman. In 2007 hielp hij samen met Monique de Mechelse verenigingen uit de brand door geheel onbaatzuchtig tijdens de carnavalsdagen zaal De Mechel opnieuw te openen. Als blijk van waardering werden zij hiervoor onderscheiden in de Orde van Verdienste.

Jo was samen met zijn echtgenote Monique altijd aanwezig om een helpende hand te bieden binnen de vereniging, organiseerde altijd de inkoop en opbouw van het horecadeel bij onze activiteiten en ontwierp menige poster en flyer.

Jo zorgde ook altijd voor iets om te knabbelen tijdens onze activiteiten en verzorgde als aanjager van de Eetcommissie het eten tijdens de carnavalsdagen. Voor een kleine of grote rol in het Proclamatiespel was Jo altijd te vinden en wist daarmee de lachspieren van het publiek los te krijgen door zijn ludieke manier van acteren.

In 2020 mochten we met een trotse Jo zijn 1 x 11 jarig lidmaatschap bij de Breuzelère vieren. De Breuzelère zijn dankbaar voor wat Jo voor de vereniging betekend heeft.

Wij zullen ons Jo blijven herinneren als een persoon die veel respect heeft verworven bij z’n vele vrienden en verenigingen en in het bijzonder bij zijn carnavalsvrienden van de Breuzelère.

Moge hij ruste in vrede.

 

 

Donateursactie 2021

Elk jaar in november komen de Breuzelère bij u aan de deur voor de donateursactie van onze vereniging. Door de Covid-19 pandemie vinden wij dit momenteel niet verantwoord. Uw hulp kunnen wij natuurlijk wel hard gebruiken, om zodra het kan weer carnavalsactiviteiten te organiseren in Mechelen. Met uw bijdrage bekostigen wij onder andere het onderhoud en de stalling van de Prinsenwagen, de organisatie van de carnavalszitting en de carnavalsoptochten. De organisatie van carnaval in Mechelen is alleen mogelijk met uw financiële steun. Wij hebben daarom huis- aan huis een flyer bezorgd als alternatief voor de donateursactie. Uw bijdrage kunt u op drie manieren doen:

  1. U kunt dit jaar uw bijdrage overmaken op ons bankrekeningnummer: NL82RABO0132294648 ten name van stichting C.V. de Breuzelère.
  2. Het is mogelijk om een uw bijdrage in een gesloten enveloppe bij onze penningmeester in de bus te doen op het adres: Burgemeester Pappersweg 41.
  3. U kunt hier de QR-code scannen om uw bijdrage over te maken.donateursactie

Met uw steun hopen wij spoedig weer carnavalsactiviteiten in Mechelen te kunnen organiseren, zodra de Covid-19 maatregelen dit weer toelaten. Daarbij hebben wij ook alvast een “save the date” voor u. Op 2 en 3 februari 2022 zijn we voornemers om een nieuwe, smakelijke carnavalsactiviteit te organiseren samen met de Geulhof genaamd “Breuzelè en Peuzele”. Noteer deze datums alvast in uw agenda en volg onze website (www.breuzelere.nl), Facebookpagina en de weekbladen voor meer informatie.

 

 

Het Prinsenpaar, Bestuur en leden dank u voor uw financiële ondersteuning en wensen u bovenal een goede gezondheid toe.